Cennik

 

  Indywidualne zajęcia logopedyczne:

      - diagnoza logopedyczna  (czas trwania  45 - 60 min. )  120zł

     - wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka ( czas trwania 40 minut ) 60zł

     - terapia logopedyczna dla dzieci od 4 roku życia (czas trwania 35 - 40 min.)  60zł

     - terapia logopedyczna dla dorosłych (czas trwania 45 min.) 70zł

 


   Indywidualne zajęcia psychologiczne:


    - psychoterapia indywidualna (czas trwania 60 min.)  100zł

    - porada psychologiczna (czas trwania 50 min.)  70zł

    - konsultacja psychologiczna ( czas trwania 50 min.)  70zł


    - Diagnoza psychologiczna:

    - diagnoza funkcji poznawczych - 80zł

    - diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego - 150zł

    - diagnoza osobowości - 100zł

    - diagnoza pod katem dysleksji – 120zł

    - zaświadczenie dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 120zł

    - terapia dla dyslektyków, trening koncentracji uwagi - 45 min. – 60zł

 

 

    Grupowe zajęcia psychologiczne

 

    - grupowe zajęcia dla dzieci nadpobudliwych – 60 min. – 40 zł od dziecka

    - trening umiejętności wychowawczych dla rodziców (zajęcia grupowe, cykliczne –  

      1 spotkanie 40zł od osoby).