Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/mike85th/clients/logo-ratio.pl/public_html/func/func/pager.php on line 33

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/mike85th/clients/logo-ratio.pl/public_html/func/func/pager.php on line 33

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/mike85th/clients/logo-ratio.pl/public_html/func/func/pager.php on line 33

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/mike85th/clients/logo-ratio.pl/public_html/func/func/pager.php on line 33
Gabinet Logopedyczny Piaseczno Logo-Ratio

O nas

  Psycholog mgr Patrycja Augustynopolska


  Mgr Patrycja Augustynopolska – psycholog, dwanaście lat w zawodzie. Moja fascynacja psychologią zaczęła się   

  w 1995r., kiedy to  rozpoczęłam studia wyższe na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Po ukończeniu studiów pierwsze

  kroki w pracy zawodowej rozpoczęłam  jako psycholog szkolny  w oświacie, z którą związałam się na dłużej. Od 8 lat

  pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie. W tym czasie byłam również  koordynatorem lokalnego

  Biura Karier w Dęblinie dla osób niepełnosprawnych, a także pracowałam jako wolontariusz w centrum Onkologii Ziemi

  Lubelskiej i w Klubie Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Lublinie oraz współpracowałam jako psycholog z Klubem Kobiet

  po Mastektomii „Amazonki - Dana” w Radomiu. Ponadto posiadam dodatkowe uprawnienia m.in. do prowadzenia terapii

  pedagogicznej, wykonywania diagnozy  i orzecznictwa psychologiczno – pedagogicznego dzieci słabo widzących, słabo

  słyszących oraz dzieci z autyzmem, jestem certyfikowanym realizatorem programu „Szkoła dla rodziców i

  wychowawców” cz.I oraz cz.II „Rodzeństwo bez rywalizacji”. Ukończyłam także wiele szkoleń i kursów z zakresu

  rozwijania podstawowych umiejętności społecznych t.j. asertywność, empatia, komunikacja, a także radzenia sobie z

  sytuacjami trudnymi u dzieci i młodzieży - agresją, przemocą, nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,

  uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, anoreksją, bulimią i innymi zaburzeniami odżywiania, posiadam również

  kompetencje w zakresie doradztwa zawodowego – wyboru przyszłej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej. Obecnie

  rozpoczęłam studia podyplomowe z terapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w

  Warszawie.